اخبارخدمات قابل ارائه
همکاری و تلاش در اعزام هیات تجاری
پذیرش هیات های تجاری خارجی
اعمال تخفیف های موردی در هزینه هیاتهای اعزامی
حمایت از شرکتهای عضو در مشارکت در نمایشگاههای داخلی
اطلاع رسانی نمایشگاههای در حال برگزاری در کشورهای خارجی و بازارهای مقصد صادراتی
ايجاد و توسعه شبكه كسب و كار بين فعالين تجاري دو كشور و ارتباط مؤثر و مستمر با تشكل هاي صادراتي كشور با هماهنگي اتاق ايران
ساماندهی و تشویق بازرگانانی که در دو کشور به فعالیت اشتغال دارند به عضویت در اتاق یا شورای مشترک دو کشور
ارسال طرح ها و نظریات و انعکاس مشکلات و موانع تجارت به اتاقهای ملی و مقامات رسمی تجاری دو کشور
گسترش مبادله هيات هاي تجاری و اقتصادي بين دو كشور
برگزاری گردهمایی و همايش ها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور
استفاده از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بازرگانان اتاق بازرگانی با تسهیلات ویژه
تخفیف ویزه هواپیمایی امارات به اعضای اتاق مشترک بازرگانی


گروههای صنعتی
لینک های تصویری